Category Archive : خبر

جامعه دانشگاهی آماده کمک به دست اندرکاران صنعت غذاست

     8 اسفند, 1395

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دومین جشنواره ملي تغذیه برتر که پنجم اسفندماه جاری از سوی بنیاد فرهنگی اصناف ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد، در خصوص انواع روش های طبخ غذا و تاثیر آنها بر روی مواد مغذی گزارش خود را ارائه کرد و گفت: اکنون غذای رستوران به عنوان بخشی از غذای مصرفی مردم شده و لذا تهیه غذای سالم در رستوران ها می تواند به سلامت جامعه کمک کند. به گزارش بنیاد فرهنگی اصناف ایران، دکتر محمدحسن جوانبخت افزود: پخت غذا بر طعم و بوی غذا تاثیر مطلوبی دارد و باعث از بین بردن میکروب های آسیب رسان می شود. وی آمادگی جامعه دانشگاهی را برای کمک و ارائه خدمت به دست اندرکاران صنعت غذا اعلام داشت.

بیماری های غیرواگیر بر اثر مصرف غذاهای ناسالم است

     8 اسفند, 1395

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در دومین جشنواره ملي تغذیه برتر که پنجم اسفند ماه جاری از سوی بنیاد فرهنگی اصناف ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد با ارائه گزارش تحقیق جشنواره درباره ضرورت کاهش عوامل خطر بیماری های واگیر و غیرواگیر با منشاء مواد غذایی گفت: در قانون اساسی و همچنین قوانین کشور برخورداری از تغذیه مناسب و غذای سالم از حقوق اساسی آحاد جامعه است. به گزارش بنیاد فرهنگی اصناف ایران، دکتر هدایت حسینی با بیان اینکه سلامت غذا بر سلامت جامعه هم تاثیرگذار است، افزود: امروز غذا یک موضوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بسیاری از جوامع با صنعت غذا شناخته می شوند. وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که سالانه ۶۰۰ میلیون نفر […]

صنعت و صنف می تواند بیشترین نقش را درتولید غذای ایمن داشته باشد

     8 اسفند, 1395

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان غذا و دارو در دومین جشنواره ملي تغذیه برتر که پنجم اسفندماه جاری از سوی بنیاد فرهنگی اصناف ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد اظهار کرد: تغذیه و ایمنی دو موضوع مرتبط و تفکیک ناپذیر هستند و سوء تغذیه می تواند انسان را به بیماری های گوناگون مبتلا کند. به گزارش بنیاد فرهنگی اصناف ایران، سهیل اسکندری با ارائه گزارش خود تحت عنوان “سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار” گفت: دولت ها می توانند ضوابط و مقررات بهداشتی را برای دستیابی به فراهم آوردن مواد غذایی ایمن داشته باشند اما بیشترین نقش را صنعت و صنف غذا دارد. وي با استقبال ار تاسيس بخش فرهنگي اصناف و توجه اين بخش به حوزه مهم غذا و […]

لزوم معرفی غذاهای بومی و محلی ایران زمین

     8 اسفند, 1395

کارشناس بخش سخت افزاری در تاسیس رستوران ها در دومین جشنواره ملي تغذیه برتر که پنجم اسفندماه جاری از سوی بنیاد فرهنگی اصناف ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد گفت: بنياد فرهنگي اصناف با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي در کشور برای معرفی غذاهای بومی و محلی مردم ایران زمین با روش های پخت سنتی، تشکیل شود و به عنوان یک مجموعه ملی آموزش های لازم را ارائه کند . به گزارش بنیاد فرهنگی اصناف ایران، شهاب منصوری در ادامه افزود: برای موثر کردن آموزش ها باید مفاد آموزشی درستی را در اختیار دست اندرکاران صنعت غذا ارائه کرد که در این زمینه ۱۰ سرفصل آموزشي مختلف مورد نیاز است. كارشناس میز آموزش حوزه غذاي بنیاد فرهنگی اصناف ایران گفت: اصول بين المللى آداب معاشرت […]